Voquals is een consultancy bedrijf dat werd opgericht door Eddy Volckaerts en Greet Volders in 1995.

Vanaf het begin hebben wij de bewuste keuze gemaakt om een klein bedrijf te blijven, dat flexibel kan antwoorden op de verwachtingen en noden bij onze klanten. Hierbij heeft onze Managing Consultant en oprichter, Greet Volders, de kans om zich volledig te concentreren op de uitvoering van de opdrachten die ons worden toevertrouwd.

Voquals werkt voornamelijk met externe partners, die dezelfde filosofie en gedrevenheid hebben als de oprichters van Voquals. Deze partners hebben steeds een ruime ervaring in één of meerdere domeinen waarin Voquals actief is. Door deze manier van samenwerken kunnen wij onze klanten een volledige en passende oplossing bieden.

Bij voorkeur starten wij vanuit de situatie van de klant om een aangepast programma uit te werken, gericht op de organisatie van de klant.

 

Missie en Strategie

De focus van Voquals ligt op IT-Governance projecten en het gebruik van COBIT. We streven hierbij steeds naar meer efficiëntie en effectiviteit in de processen, met als doel het management meer controle over de gerealiseerde verbeteringen te geven.
Wij bieden eveneens advies aan inzake kwaliteitsmanagement voor een volledige organisatie en meer specifiek voor informatica-afdelingen.

Hierdoor is Voquals actief in de ruime context van het kwaliteitsgebeuren.
Onze aanpak kenmerkt zich door de kwaliteitsgedachte ten volle toe te passen in al onze projecten.

Zowel een pragmatische aanpak voor de te volgen methode en strategie, met de focus gericht op het resultaat, als de doelstellingen van het bedrijf van de klant staan centraal in elke opdracht die we uitvoeren.

Naast de uitwerking van optimale processen en werkmethoden omvat onze dienstverlening ook de implementatie ervan in het bedrijf. Vermits hier vaak de grootste moeilijkheden ontstaan, is de hulp van een externe consultant in deze fase zo mogelijk nog meer zinvol, dan bij de uitwerking ervan

Onze Diensten

Omdat Voquals een klein bedrijf is, is het opbouwen van een netwerk van tevreden klanten en relaties heel belangrijk voor ons.

Vandaar dat wij in onze projecten:

 • Streven naar een zo hoog mogelijke graad van kwaliteit
 • Een transparante en no-nonsense relatie met de klant opbouwen
 • Oplossingen voorstellen die afgestemd zijn op de specifieke situatie van de klant

Hieronder vindt u een aantal van onze diensten.

Eén van de laatste ontwikkelingen is een "Multi Compliance Framework", dat bedrijven ondersteunt om conform de nodige wet- en regelgeving te werken en zich voor te bereiden op diverse audits.

Multi Compliance Service Offering

Voquals’ Multi Compliance Service Offering ondersteund door MAVIM

Afgelopen 20 jaar heeft Voquals vele organisaties op weg geholpen naar conformiteit met interne en externe regelgeving en hebben we hen bijgestaan met de voorbereiding van diverse certificatie audits.

Hierdoor hebben we veel kennis, ervaring en expertise verworven in het gebruik van en de afstemming tussen de verschillende ISO-standaard, Security Controle Raamwerken (bv. CPMI) en Controle Raamwerken op bedrijfsniveau (bv. COSO en COBIT).

De relatie tussen een aantal van deze raamwerken tonen we in onderstaand schema.

In 2017 zijn we gestart met de ontwikkeling van ons Multi Compliance Framework om bedrijven te ondersteunen bij het uitwerken van hun antwoord op alle eisen die worden opgelegd door interne en externe auditors en/of regelgeving. Dit raamwerk zorgt dat dit op een effectieve en efficiënte manier kan gebeuren.

Het resultaat is een praktische hulp om te beantwoorden op veel voorkomende vragen, zoals:

 • Hoe moeten we antwoorden op externe conformiteitseisen, zonder al te veel overlast?
 • Hoe kunnen we de voorbereiding van interne & externe audits optimaliseren?
 • Hoe kunnen we de relaties tussen al de raamwerken en standaarden verduidelijken?

Naast het invullen van deze conformiteitseisen, bevat ons Multi Compliance Framework een volledig gedocumenteerde lijst van processen, gebaseerd op ITIL en COBIT en kan dit worden uitgebreid naar al uw kernprocessen en ondersteunende processen.

Wij geven u de inhoud, structuur en relaties, zoals gedefinieerd in COBIT, aangevuld met praktische voorbeelden, templates, en zo voort.

U kan een introductie van deze oplossing bekijken via Multi Compliance Framework I Introduction
Een volledige demo is beschikbaar via Multi Compliance Framework I DEMO

Meer informatie en detail over de inhoud en het gebruik.

Potential Savings using our Multi Compliance Framework

For the development of your IT-related processes

 • The MCF covers the 3 latest versions of COBIT® (COBIT® 4.1, COBIT® 5 and COBIT® 2019) and the last version of ITIL.
 • For all 40 processes, a complete description is available, which can be used to describe your IT-related processes, simply by adapting default descriptions to your organization’ needs
 • No need to start with a blank sheet and you don’t have to be an expert in COBIT or ITIL to define your own business processes compliant to these best practices!
  • A potential saving of a few Man-days per process.
  • For 20 processes this yields to a saving of 60 Man-days.

Support the changes in your organization

 • When the function of a person changes, or a person leaves the organization, you only need to adapt the link from the person to the function, or change the name of the person.
 • The result is that in all related processes, process-steps and activities, there is a continued tracking of the correct person/function.
 • Each change in your organization is managed through 1 action, yielding to a saving of 1 Man-day per change, providing the assurance that all links to functions, roles and persons are always up-to-date !

Compliant with COBIT

For those organisations that are still on COBIT® 4.1 or COBIT® 5, we will help you to upgrade this into COBIT® 2019.


Use of other frameworks

For those organisations developing improvement programs using COSO, ISO27000, or other standards or controle frameworks, we will show you how to integrate COBIT® 2019 and map with these popular frameworks complimentary to COBIT® 2019.

Quick Start approach

Since a lot of guidance and content is available, this is a “quick-start” approach we offer to organizations:

 • A quick-start containing all 40 COBIT® 2019 processes embedded within the solution, linked to the roles and responsibilities of the RACI tables, including sets of metadata of all possible metrics, connected to all possible Business Intelligence and Business Architecture, and based on the IT-related goals and the process specific goals.
 • Mapping the other frameworks mentioned above to COBIT® 2019.
 • Aligning IT to Business Architecture

Purpose of this Multi Compliance Framework

 • Reduce time needed to prepare for internal & external audits
 • Reduce manual activities to prepare reporting by automating reporting through BI
 • Facilitate evidence collection for control testing
 • Increase customer & stakeholder confidence by continuous Compliance checks, monitoring and reporting
 • Easily build relations according to the Business Needs between:
  • People
  • Business & IT Processes
  • Compliance Requirements

Deliverables included in this Multi Compliance Framework

 • A complete set of IT-related processes
  • Based on the content of COBIT, ITIL and Voquals’ experience
  • Presentable on your website
  • With cross-references to
   • Various ISO-standards (ISO 9001, ISO 149001, ISO27001-ISO27002)
   • ITIL
   • COBIT® 4.1 and COBIT® 5 for a smooth transition to COBIT® 2019
  • Additional integrated content
   • Process Capability Assessment
   • IT related goals and metrics
   • Specific templates and examples of deliverables for certain processes
 • Add-on’s are available for
  • ISO-reporting
   • With mapping included to meet all IT-related processes aligning to:
     ISO9001:2015 (Quality) ISO27001:2013 (Security)
     ISO20000:2012 (ITIL)
   • Reports are pre-defined including links to your company processes
   • Can be easily tailored to other standards and control frameworks by yourself
  • GDPR compliant processes & documents
   • Necessary GDPR procedures
   • Awareness raising through built-in information, practical examples and templates
   • Required GDPR reports, e.g.
    • Data Register
    • Record of requests from Data Subjects

Facilitating your internal & external audits

 • A link is foreseen to several Standards, Control Frameworks, and other “best practices”, such as :
  • ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 27001 – ISO 20000
  • Information Security Control Objectives - GDPR requirements - ….
 • Since the complete content of these standards and frameworks are available within the framework, these links can also be made to all other business processes.
 • In the portal (publication site) overviews are available for each of the standards, with links to related processes and documents.
 • This can be made available, through specific “View Pages” relevant to internal & external auditors, without any additional work, in the preparation of each audit.
  • Saving, for each audit, the time currently spent, when not using this Framework, to prepare responding to auditors’ requests!

You can find a demo about this solution by clicking on this link.

An added bonus, when using our Multi Compliance Solution, will assist in uncovering misalignment of IT to Business Needs and, in time, to create gains through adequately aligning IT projects and budgets to the Business needs.

IT Governance & COBIT

Bij de uitvoering van een IT Governance project maken we gebruik van COBIT & COBIT QuickStart. Beide "Best Practices" modellen worden wereldwijd en door verschillende overheidsinstanties erkend als DE standaard voor IT Governance.

Het doel van een IT Governance project is om zowel IT-Management als TOP-Management te ondersteunen in:

 • het definiëren van prioriteiten bij de start van een verbeteringsprogramma
 • het verduidelijken van de principes van IT Governance en het gebruikte model (COBIT)
 • het uitvoeren van een eerste doorlichting volgens COBIT QuickStart
 • het uitwerken en implementeren van een verbeteringsplan, met concrete acties & deliverables

In ons Multi Compliance Framework zijn alle 40 COBIT 2019 processen uitgewerkt en kunnen als basis dienen om uw IT-gerelateerde processen uit te werken.

Dit levert al snel een besparing van enkele man-dagen per uit te werken proces.

Voorbereiding van certificatie audits

Voquals kan uw bedrijf helpen in de voorbereiding van een certificatie-audit, conform verschillende ISO-standaarden (zoals ISO9001, ISO27001, ISO20000, ISO15504, of andere), een SOX audit (Sarbanes Oxley), EFQM, of andere interne of externe officiële audits.

Aangezien we niet geaccrediteerd zijn om zelf deze audits uit te voeren zijn we de perfecte onafhankelijke partner om uw bedrijf of afdeling te helpen met de voorbereidingen op deze audits.

Met onze uitgebreide kennis van deze standaarden en modellen, en onze verregaande ervaringen om de interne werking van bedrijven te verbeteren, kunnen wij helpen om perfect voorbereid te zijn op een succesvolle audit.

Het is met deze kennis en ervaring dat we het compliance gedeelte in ons Multi Compliance Framework hebben opgebouwd.

Uitvoeren van IT audits

De IT Audits worden uitgevoerd op basis van algemeen erkende modellen, die een duidelijke meerwaarde bieden zoals COBIT (ISACA) en CMMi (S.E.I.).

Ter voorbereiding van de audit wordt er met het Management bepaald op welke processen en/of projecten de klemtoon dient te liggen.

Vervolgens wordt een vragenlijst opgesteld op basis van die processen en projecten die het onderwerp van de audit vormen.

De IT Audit gebeurt aan de hand van deze vragenlijst en onze specifieke technieken die afgestemd worden op de cultuur en de mogelijkheden van de organisatie van de klant.

De IT Audit wordt afgesloten met een rapport waarin onze bevindingen en onze suggesties voor een specifiek Actie Plan worden opgelijst. Om een optimaal rendement van de audit te bekomen, fungeert het rapport als input voor het Actie- en Verbeteringsplan dat door het Management wordt opgesteld.

Algemeen kwaliteitsbeheer

Binnen het kader van kwaliteitsmanagement wordt samen met de klant een kwaliteitssysteem opgezet conform een kwaliteitsmodel (ISO 9001, TickIT, EFQM, ... of een model dat reeds door de klant gebruikt wordt).
Hierbij worden de processen en procedures geïdentificeerd, uitgewerkt en geoptimaliseerd om enerzijds tot een betere controle te komen op de processen en anderzijds om de inhoud en de toepassing van de processen en de procedures binnen de organisatie te verbeteren.

Tijdens deze projecten staat Voquals in voor :

 • Advies verlenen en opleiding geven aan de kwaliteitsverantwoordelijke
 • Assistentie verlenen bij de uitwerking van het kwaliteitssysteem
 • Processen, procedures en werkinstructies helpen opstellen, in samenwerking met de betrokkenen bij de klant
 • Kwaliteitsaudits uitvoeren op projecten, service verlening, de uitgewerkte processen en procedures

Interface tussen IT en Business

In veel bedrijven is het niet eenvoudig om een goede afstemming te bekomen tussen IT en de business departementen.

De consultants van Voquals functioneren vaak als verbindings- en vertrouwenspersoon, waarbij ze de rol opnemen van business analist, business architect of business consultant. Maar ook als facilitator van vergaderingen die IT organiseert met de vertegenwoordigers van de business, al dan niet gekoppeld aan een ontwikkelingsprogramma of het opzetten van een accurate support organisatie, creëren wij een goede werksfeer tussen de departementen.

We gebruiken hierbij vaak COBIT principes, naast onze ervaring met verscheidene bedrijfsdomeinen.

Training

Greet Volders, onze Managing Consultant, biedt op regelmatige basis opleidingen en infosessies aan met betrekking tot onze specifieke kennis-domeinen.

Al meer dan 15 jaar geeft ze trainingen en presentaties over Kwaliteitssystemen, de ontwikkeling en beoordeling van IT- en bedrijfsprocessen en het gebruik van normen en frameworks.

Greet werd in 2004 een geaccrediteerd trainer voor de COBIT foundation training en de IT Governance Implementatie training, gebruik makend van COBIT en in 2014 voor de COBIT5 training

Voquals kan dan ook COBIT opleidingen geven, op maat & vraag van uw organisatie

Ze is eveneens regelmatig een spreker op ISACA-evenementen, zoals seminaries, trainingen voor ISACA België, en gaf o.m. presentaties op EuroCACS in 2011, 2012, 2013 en 2015 over de volgende onderwerpen:

 • COBIT 5 Pam (Process Assessment Model).
 • COBIT 5 Implementation Explained

SLA en Contract Management

Voquals verleent ondersteuning bij het definiëren van Service Level Agreements (SLAs), wat meestal start met het opstellen van een Service Cataloog.

Inzake Contract Management focussen wij ons op het correct verwoorden van de taken & verantwoordelijkheden die van de leveranciers verwacht worden, en die in lijn zijn met de SLAs.

Dezelfde aanpak kan toegepast worden bij het opstellen van overeenkomsten met interne departementen, waaraan het IT-departement zijn diensten levert.

Enkele Referenties:

Voor een uitgeverij, hebben we de IT directeur begeleid in het opstellen van raamcontracten met elke leverancier, met concrete Service Level Agreements (SLAs) voor de specifieke diensten. Dit was nodig om de geleverde diensten te verduidelijken en te optimaliseren.

Voquals was in deze opdracht verantwoordelijk voor de contacten met elke leverancier en voor de onderhandelingen over de voorwaarden, die geconcretiseerd werden in contracten en SLAs.

Voor het IT-departement van een grote, internationale industrie-groep, ondersteunde Voquals het EMEA Business Support Management Team met:

 • de uitwerking van een service cataloog, die éénduidig diende te zijn voor de verschillende EMEA service centers
 • de ontwikkeling van een SLA-template
 • het onderhandelen van de SLAs met de verschillende Business Units, in de betrokken Europese landen

ITIL implementatie

Voquals begeleidt bedrijven en IT departementen bij de introductie en uitbouw van de operationele processen op basis van het ITIL-raamwerk..

Het doel is om een betere controle en een krachtiger beheer te kunnen voeren op de productie-activiteiten van IT.

In de eerste fase bouwen we het raamwerk. Dit raamwerk stelt het bedrijf in staat om binnen budget en tijd de doelstellingen van haar strategie te verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn de flexibiliteit van het plan en de prioriteiten die door het management gesteld zullen worden, waarbij Voquals advies en ruggesteun zal verlenen. Tevens worden de medewerkers die een rol zullen spelen in de uitwerking aangeduid en worden de verantwoordelijkheden voor het project verdeeld.

Met behulp van een formeel project worden de gekozen processen stapsgewijs geïmplementeerd. De reeds aanwezige werkwijzen worden maximaal hergebruikt en verbeterd waar mogelijk.

Door te starten met duidelijk gedefinieerde Quick-Wins, zullen een aantal direct merkbare verbeteringen doorgevoerd worden in de bestaande manier van werken. Dit resulteert in een grotere maturiteitsgraad qua proceswerking en waar mogelijk zullen ook kostefficiënte maatregelen ingevoerd worden.

Een volledige IT service proces model maakt deel uit van ons Multi Compliance Framework.

Business Process Modelling (BPM)

De doelstelling van Business Process Modeling is het definiëren en optimaliseren van de meest kritieke en belangrijke processen in de organisatie.

De objectieven van dergelijke projecten zijn:

 • Het verbeteren van de effectiviteit inzake de geleverde kwaliteit
 • Het verbeteren van de efficiëntie, onder meer om een kostenreductie te realiseren.

Hierbij voorzien we de volgende activiteiten:

 • Het uitwerken van een proces inventaris
 • Het definiëren van standaarden en conventies
 • Het uitwerken van een aantal piloot processen
 • De invoering van de processen, gebaseerd op een grondige “change management aanpak”.

Gebruikte raamwerken en regelgeving

Vermits er veel raamwerken beschikbaar zijn, is het voor een organisatie niet altijd evident is om het meest gepaste raamwerk te selecteren en te implementeren.

Voquals kan helpen om hierin de beste keuze te maken.

Bovendien is ons Multi Compliance Raamwerk uitermate geschikt om uw processen te mappen met deze raamwerken en op die manier een volledig ingevuld rapport te bieden aan interne en externe auditors.

Op die manier hoeft u geen kostbare tijd te besteden aan de voorbereiding van deze certificatie audits.

COBIT

“COBIT is a Business Framework, developed by ISACA, for the Governance and Management of Enterprise IT.“

Voquals werkt al meer dan 15 jaar met COBIT en onze consultants nemen actief deel aan comités en werkgroepen waar aan de verdere ontwikkeling van COBIT gewerkt wordt en zij helpen ISACA International bij verschillende projecten (o.m. Quickstart en PAM Process Assessment Model). We kunnen praktische hulp bieden bij de toepassing van COBIT, bij het uitvoeren van assessments en audits, en ook bij de uitwerking en optimalisatie van IT-gerelateerde processen.

Greet Volders was lid van de werkgroep die de COBIT PAM (Process Assessment Model) heeft uitgewerkt.
Deze PAM is een goede basis voor het uitvoeren van assessment van de IT processen van een bedrijf, en dit volgens de best practices van COBIT 4.1 of COBIT 5. Het ondersteunt tevens “process capability assessments” dat de basis kan zijn voor een verbeteringsprogramma.

Tijdens dergelijke assessments worden documenten opgevraagd als bewijs van het goed toepassen van de processen. Daardoor zijn de bevindingen zeer betrouwbaar, objectief en herhaalbaar.

Vanaf november 2018 werken we ook met COBIT2019. Greet Volders heeft als expert reviewer meegeholpen aan het realiseren van deze laatste COBIT-versie.

COBIT Quickstart

“COBIT Quickstart is a baseline for small to medium enterprises where IT is not mission-critical for survival. And it can also serve as a starting point for enterprises in their move towards an appropriate level of control and governance of IT.”

Voquals gebruikt deze Quickstart bij de start van de meeste procesverbeteringsprojecten, waarbij in samenwerking met het IT-management of IT-auditors de zwakste processen geïdentificeerd worden en een haalbaar verbeterplan wordt opgesteld.

SOX (Sarbanes - Oxley)

"This USA-act aims at protecting investors by improving the accuracy and reliability of corporate disclosures made pursuant to the securities laws, and for other purposes. In April 2004, the IT Governance Institute issued IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley to help companies assess and enhance their internal control systems."

Voquals biedt ondersteuning in SOX-projecten, door de vereiste procedures te ontwikkelen met de bijbehorende controle objectieven en activiteiten.

Bovendien heeft Voquals ruime ervaring met het uitvoeren van Walkthroughs & Testings. Dit zijn enkele van de noodzakelijke stappen die doorlopen moeten worden in de voorbereiding voor het behalen van een SOX-compliance certificaat en voor het behoud hiervan.

Naast het voldoen aan de wettelijke vereisten, is het eveneens van groot belang, voor een succesvolle implementatie van de SOX richtlijnen, om training en informatiesessies te voorzien voor het personeel.
Wij hebben hierin een scherp inzicht ontwikkeld en stemmen de opleidingen af op de specifieke noden van de doelgroep. Zo komt de juiste informatie bij de juiste doelgroep op een efficiënte manier.

GDPR

GPDR - General Data Protection Regulation.

Deze regelgeving omvat voor organisaties de plicht om nadrukkelijk toestemming te vragen van betrokken personen voor het verwerken van privégegevens, de plicht om het privacybeleid helder en begrijpelijk uit te leggen en de handhaving en boetes tot 4 procent van de totale internationale omzet bij overtreding.

Ook kent de wetgeving meerdere rechten toe aan consumenten. Zij krijgen het recht om vergeten te worden, het recht om gegevens naar een andere dienstverlener over te zetten en mogen weten of hun persoonsgegevens zijn gehackt.

Deze wetgeving is van kracht sedert mei 2018.

Voquals kan uw organisatie helpen om zich voor te bereiden, zowel op het vlak van procedures, legale verplichtingen als de nodige IT ondersteuning.

In ons Multi Compliance Framework hebben we de nodige processen en registers voorzien om te voldoen aan de GDPR regelgeving.

Bovendien hebben we een controle checklist toegevoegd, waarmee u kan testen of uw organisatie conform is met deze GDPR regelgeving.

CMMI

“CMMi is a process improvement approach that provides organizations with the essential elements of effective processes that will improve performance. CMMi-based process improvement includes identifying your organization’s process strengths and weaknesses and making process changes to turn weaknesses into strengths.”

Voquals werkt met CMMi om assessments uit te voeren en een verbeterplan voor te stellen aan bedrijven.
In dergelijke opdrachten combineren wij vaak het gebruik van verschillende raamwerken:

 • CMMi om het assessment uit te voeren
 • COBIT om IT-gerelateerde processen te definiëren en te implementeren
 • ITIL om specifieke IT procedures uit te werken
 • Enz...

U kan meer informatie over CMMi vinden op de website van CMMI Institute

ISO standaarden: ISO9001, ISO27001, ISO2000, etc.

Voquals heeft zowel een grondige theoretische kennis als veel praktische ervaring met de toepassing van verschillende ISO standaarden :

ISO9001 = standaard voor kwaliteitsmanagement

ISO27001 =standaard voor IT veiligheid, wat de volgende aspecten omvat

 • Security techniques
 • Information security
 • Management systems
 • Requirements

ISO20000 = standaard voor IT service management
Deze standaard is in grote mate gebaseerd op ITIL (IT Infrastructure Library)

ISO12207 = standaard voor Software life cycle processes
Deze standaard is in grote mate gebaseerd op TickIT, een "IT-translation" van ISO9001

EFQM

The EFQM Excellence Model is the most popular quality tool in Europe, used by more than 30.000 organisations to improve performance. It supports you to self-assess and reflect. 84% of the EFQM-members say that the EFQM Model helps to improve their organisation.

Het EFQM-model is een model dat onafhankelijk van het type van organisatie of sector gebruikt kan worden.

Het is een uiterst geschikt middel om een evaluatie te maken van de werking van een organisatie, met als resultaat een duidelijk en accuraat beeld van de sterke en zwakke punten binnen de onderneming en een haalbaar actieplan om verbeteringen op de verschillende domeinen te realiseren.

EFQM reikt jaarlijks een "Quality Award" en verschillende "Quality Prices" uit aan organisaties die door de EFQM assessors als EXCELLENT geëvalueerd werden.

Voquals heeft de volgende expertise opgebouwd met betrekking tot het EFQM-model:

 • Als assessor en senior assessor voor de EFQM Quality Award
 • Als consultant bij het uitvoeren van zelfevaluatie bij meerdere klanten
 • Als consultant bij het implementeren van het EFQM-model in verschillende organisaties, al dan niet verder bouwend op een bestaand kwaliteitssysteem volgens ISO9000

EFQM Model

EFQM Model for Excellence


 

Nieuws

Webinar SME Guide, in collaboration with ISACA Winchester Chapter

New webinar scheduled in collaboration with ISACA Winchester on Wednesday 18th of January 2023. See this link CHAPTER MEETING JANUARY 2023 for details and subscription.

During this webinar, Greet Volders, will explain the context and content of this new SME guide, and provide tips on how to use this.

For small and medium enterprises (SMEs), information & technology (I&T) has become crucial for support, sustainability and growth. Previously, boards of directors and senior management could delegate, ignore or avoid I&T-related decisions. But today, such attitudes are ill-advised, to put it mildly. SMEs are, just like large enterprises, increasingly dependent on technology and digitization (and thus, I&T for survival and growth). Therefore, top management needs to be involved in the management of I&T assets.


Webinar with ISACA NL – 18th of May, 2022

ISACA NL invited Greet to present our MCF (Multi Compliance Framework) during their Square Table meetings.

Click on the link below for more information and registration.

https://isaca.nl/events/how-can-you-downsize-the-cost-of-compliance-this-is-how-mcf-can-help


Hoe structureer je het beheer van je compliance en IT-processen? Met bijdrage van het Ministerie van Financiën van Nederland

On March 22nd 2022, Voquals is organising in collaboration with Mavim, a webinar to improve your management of Compliance and IT processes.

This is organised in Dutch, but you can watch this Video, Multi Compliance Framework I DEMO, to get a good impression of this solution.

Deze video geeft je een impressie van wat je kan verwachten.

Voor alle details en inschrijving, ga naar de Mavim website.


Webinar SME Guide, in collaboration with ISACA

New webinar scheduled in collaboration with ISACA Nederland on Wednesday 2 March 2022. See this link COBIT’s Value for Small and Medium Enterprises (isaca.nl) for details and subscription.

During this webinar, Greet Volders, will explain the context and content of this new SME guide, and provide tips on how to use this

This SME guide webinar is also organised by ISACA Belgium Chapter : Tuesday 8 February, 2022


COBIT For Small and Medium Enterprises

Voquals is proud to announce that we released the first SME guide, related to COBIT, in collaboration with ISACA(1).

ISACA asked Greet Volders about a year ago to rewrite the CORE COBIT guide for Governance and Management Objectives, and after almost a year of hard work, it has been published.

You can find the complete guide at the ISACA site, through this link https://lnkd.in/dizuzwJi.

You may also be interested in reading the related blog post (see https://lnkd.in/dBAXa7xq) and press release (see https://lnkd.in/dN5T__qH).

ENJOY Reading and don't hesitate to contact Greet Volders at Gvolders@voquals.be for any questions !!

(1) As a trusted leader for more than 50 years, ISACA helps enterprises thrive with performance improvement solutions and customizable IS/IT training that enable organizations to evaluate, perform, and achieve transformative outcomes and business success.
Advancing IT, Audit, Governance, Risk, Privacy & Cybersecurity | ISACA


NIS Implementation Audit :

After the documentation audit, we did last year, the same national operator of essential services has asked us, to perform the implementation audit of their Information Security Management System, and specific policies to comply with the NIS law. (Network and Information Systems)

More information on this law can be found on the website of ENISA


Webinar op 13 april 2021 : Gestructureerd  beheer  van  compliance & IT-processen

Na het succes van vorig webinar, herhalen we dit webinar (met een aantal updates).

U kan zich inschrijven via bovenstaande link.

Dit wordt georganiseerd in samenwerking met Mavim tijdens hun ONLINE CONGRES OVER DIGITALE TRANSFORMATIE

Voquals organises this webinar in collaboration with Mavim. Apologies for the text in Dutch, since this is a webinar is in Dutch, and as such, focusing on the Dutch market.


NIS Audit

NIS (Network and Information Systems) is Belgium’s first complete cyber security legislation. Voquals completed in February 2021 successfully the first required NIS Audit for national operator of essential services, in collaboration with TriFinance and TRIX Auditing.

More information on this law can be found on the website of ENISA


Webinar op 17 november 2020 :  Webinar Gestructureerd  beheer  van  compliance & IT-processen

Dat wordt georganiseerd in samenwerking met Mavim tijdens hun ONLINE CONGRES OVER DIGITALE TRANSFORMATIE

Voquals organises this webinar in collaboration with Mavim.
Apologies for the text in Dutch, since this was a webinar focusing on the Dutch market.Webinars “How to downsize your cost of compliance”

Voquals organised these webinars about “Cost of Compliance” in collaboration with Mavim.
Apologies for the text in Dutch, since this was a webinar focusing on the Dutch market.

Hieronder vindt u de opnames van deze webinars “How to downsize your cost of compliance”
Klik op de “recording” om de opnames van de volledige webinars te bekijken.
Wil je liever een specifiek onderdeel van de webinars bekijken?
Dat kan ook! Zie onderstaande video's.

27 mei 2020 | Webinar How to downsize your cost of compliance | Part 1

Recording: Webinar How to downsize your cost of compliance (geheel)
Video: Inleiding & ontwikkelingen Compliance Management
Video: Introductie Multi Compliance Framework
Video: Demo Multi Compliance Framework (Voquals)
Video: Interview met Robert Schraders | Kuijpers Installaties

11 juni 2020 | Webinar How to downsize your cost of compliance | Part 2
Recording: Webinar How to downsize your cost of compliance (geheel)
Video: Inleiding & ontwikkelingen Compliance Management
Video: Demo Management Control Framework (Cruxer)
Video: Interview met Alfo Melisse | DELA Uitvaartverzekeringen

Wilt u hierover meer informatie of een gepersonaliseerde demo, contacteer Greet Volders via
Gvolders@voquals.be of +32 475 634 506Compliance Presentation for VCK – January 2020

In collaboration with VCK (Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg – Flemish Center for Quality Management), Greet presented our approach for managing compliance to the members of VCK.


COBIT5 training + exam
In March 2019, Greet Volders gave a COBIT5 foundation training, with possibility to participate at the certification exam.

During this training, Greet also explained the details and changes of the new COBIT 2019 update.

Dates are :
- Tuesday 26 March : Training
- Wednesday 27 March : Training
- Friday 29 March : summary + exam
Location : Brussels
For subscription and more specific details, please contact Greet Volders :
gvolders@voquals.be
+32 475 63 45 06


EuroCACS in Edinburgh

During the EuroCACS in May 2018, Greet presented the Multi Compliance Framework of Voquals.

This is a further developed and extended version of the previous Service Offering, which we presented at the CSX Conference.


CSX Conference in London

During the CSX Conference in London, from October 28 to November 1, 2017, Greet presented our Service Offering "COBIT5 for IT Management, COBIT5 for GDPR and COBIT5 for Information Security".
In the meantime, this has evolved to our Multi Compliance Framework.


Greet Volders, Voquals N.V., has earned the CIPM Certification

In December 2016, Greet has earned the ANSI-accredited designation of Certified Information Privacy Manager (CIPM) through the International Association of Privacy Professionals (IAPP).  In addition to her Master in Computer Audit, Certificate for Governance of Enterprise IT (CGEIT) and being COBIT Certified Assessor, Greet has now expanded her knowledge with the new Data Privacy regulation.

Privacy professionals are the arbiters of trust in today’s data-driven global economy.  They help organizations manage rapidly evolving privacy threats and mitigate the potential loss and misuse of information assets.  The IAPP is the first organization to publicly establish standards in professional education and testing for privacy and data protection.  IAPP privacy certification is internationally recognized as a reputable, independent program that professionals seek and employers demand. 

The CIPM demonstrates an understanding of privacy program governance and the skills necessary to establish, maintain and manage a privacy program across all stages of its operational life cycle. It is the first and only certification in privacy program management, developed in response to overwhelming demand to collect and collate common practices for managing privacy operations. Greet Volders joins the ranks of more than 10,000 professionals worldwide who currently hold one or more IAPP certifications. 

About the IAPP

The International Association of Privacy Professionals (IAPP) is the largest and most comprehensive global information privacy community and resource. Founded in 2000, the IAPP is a not-for-profit organization that helps define, support and improve the privacy profession globally. More information about the IAPP is available at  www.iapp.org.

 

COBIT Training

In 2014, Greet Volders has been accredited to give the formal COBIT5 Foundation and COBIT5 Assessor training,with the possibility to take the certifcation exam, at the end of each training.

And we can also provide your organisation with customised training, focusing on your specific needs.

 

COBIT implementation
Voquals is working on a Governance implementation project that could be considered as “state of the art”.
Why are we saying this ?

… because …

 • we received our assignment directly from the general director of the organization, who defines the ICT strategy
 • the business management is actively involved in defining the priorities for ICT
 • we did the goals cascade exercise with the C.E.O. and the other directors of the company

If you want some more information about this project, you can contact Greet Volders at Gvolders@voquals.be or +32 475 634506.

 

Voquals N.V.